Sloupsko - učebnice regionální vlastivědy

Poznámka: modře orámované obrázky jsou zmenšeniny. Původní velké a kvalitní obrázky uvidíte, když kliknete myší na zmenšeninu.[

OBSAH:

I. Příroda, lidé, hospodářství
            Poloha
                        Vymezení regionu
                        Nad mapou regionu
            Příroda
                        Horopisné členění
                        Zpřístupněné jeskyně
                                    Sloupsko-Šošůvské jeskyně
                                    Jeskyně Balcarka
                                    Kateřinská jeskyně
                                    Punkevní jeskyně a propast Macocha
                        Klimatické poměry
                        Vodstvo
                        Půdy
                        Rostlinstvo a živočišstvo
                        Ochrana přírody
            Lidé
                        Obyvatelstvo
            Hospodářské poměry
                        Průmysl
                        Zemědělství
                        Služby
                        Doprava
                        Rekreace a cestovní ruch

II. Historie a současnost
            Pravěk
                        Osídlení jeskyň v době kamenné
                        Doba bronzová
                        Doba železná a průběh osídlování v 1. tisíciletí našeho letopočtu
            Středověk
                        Feudalismus
                        Hrad Blansek
                        Hrad Holštejn
                        Zaniklé středověké vesnice
            Historický vývoj obcí regionu
                        Sloup
                        Vavřinec
                        Veselice
                        Suchdol
                        Holštejn
                        Petrovice
                        Žďár
                        Šošůvka
                        Němčice
                        Ostrov u Macochy
            Lidové tradice a zvyky
            Současnost

předchozí stránka | obsah | další stránka


[ HOME PAGE | Experio ]

Copyright © 2000 All Rights Reserved.
Pro regionální internetový server Boskowan připravil se souhlasem autorů RoS

Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace pro komerční účely.