Sloupsko - učebnice regionální vlastivědy

Poznámka: modře orámované obrázky jsou zmenšeniny. Původní velké a kvalitní obrázky uvidíte, když kliknete myší na zmenšeninu.[

PETROVICE

    Návesní trojúhelníková obec leží 10 km jihovýchodně od Boskovic a 12 km od Blanska. Prochází jí silnice Sloup - Rájec, která byla postavena v roce 1848. Petrovice mají starý původ, svědčí o tom nález pohanského pohřebiště s popelnicemi.
    První historická zpráva pochází z roku 1208, kdy Petrovice směňuje biskup Robert se Štěpánem z Medlova.
    Jméno pravděpodobně získaly od vla-dycké rodiny z Petrovic. V roce 1374 držel Hynek z Petrovic nejen Petrovice, ale i část Šošůvky, Podolí a Vavřinec. Roku 1381 byl vlastníkem Vilém Rohatý z Petrovic, zvaný Rys. Zachovala se jeho pečeť. Zájmy majitelů petrovického panství se často střetávaly se zájmy pánů z Holštejna, kteří vlastnili také části obcí Šošůvka a Vavřinec. Nejhůře na petrovické zboží dolehla bojová povaha Voka III. z Holštejna, který se účastnil bojů mezi markrabími a roku 1406 vypálil tvrz Petrovice i s vesnicí. Prý tak učinil proto, že ho odmítla krásná Anežka. Záznamy v Zemských deskách zachycují v následujících letech rozprodej petrovického panství. V roce 1490 mizí příjmení z Petrovic. Ves se stala součástí rájeckého panství, v němž zůstala až do roku 1850.
    Dominantu obce tvoří pozdně barokní kostel z let 1733-1735. Stojí však na starším historickém jádru. Kaplička na návsi s okolními stromy je z roku 1834. Boží muka u silnice do Rájce je z roku 1832. Architektonicky i situačně významné místo zaujímá větrný mlýn holandského typu z roku 1855.
    I když jsou pozemkové knihy vedeny od roku 1773, víme, že od roku 1675 žije na č.21 rodina Musilů, od roku 1749 na č.27 rod Kubíčků, a na č.28 Mikuláškovi.


Petrovice - kostel sv. Petra a Pavla

Zajímavosti
V první polovině 20.století byly v Petrovicích 2 hostince, 4 obchody, 2 obuvnictví, 2 krejčí a švadleny, holič, 1 mlýn. V roce 1919 byl založen místní čtenářský spolek Neruda (zanikl r. 1941), divadelní a ochotnický spolek roku 1948. Sokol pracoval v letech 1930-1936, Orel byl založen 1923, DTJ v roce 1932, Sport. klub 1935, místní záloženský spolek Reifeisenka v roce 1911, konsum 1907. Obecní knihovna byla zřízena v roce 1900, chudobinec v roce 1890,kulturní dům v roce 1948. Odvodňování obce bylo provedeno v roce 1928, částečná kanalizace pak v roce 1949. S elektrifikací se začalo roku 1927, místní rozhlas je z roku 1949, 1. kolo - rok 1930 - i automobil. Radio - 1926, 1. šicí stroj byl již v roce 1895, mlátička 1890, žací stroj 1908, secí stroj 1900, elektromotor 1927, 1. stříkačka na stromky 1926.

předchozí stránka | obsah | další stránka


[ HOME PAGE | Experio ]

Copyright © 2000 All Rights Reserved.
Pro regionální internetový server Boskowan připravil se souhlasem autorů RoS

Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace pro komerční účely.