Učebnice regionální vlastivědy

SLOUPSKO

Část I : Příroda, lidé, hospodářství
Autorský kolektiv : Mgr. Bohumil Hlaváček
                              Mgr. Marie Maixnerová
                              Mgr. Anna Pokorná

Část II : Historie a současnost
Autorský kolektiv : Mgr. Bohumil Hlaváček
                              Mgr. Marie Nedomová
                              Miroslav Kutil

Lektoroval: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
Foto: Jan Musil, Jaroslav Horák, Karel Kotlán
Perokresby: Jaromír Hujíček, Miroslav Nedoma
Jazyková úprava: Mgr. Marie Tůmová, Mgr. Michaela Matějková
Grafická úprava, obálka, sazba: Zdeněk Čejka
Texty: Petr Bouda
Tisk: S.H.R., spol. s r.o. Blansko
Vyšlo nákladem 500 ks.
1. vydání 1999

Sloup 1999

 

další stránka


[ HOME PAGE | Experio ]

Copyright © 2000 All Rights Reserved.
Pro regionální internetový server Boskowan připravil se souhlasem autorů RoS

Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace pro komerční účely.

[ HOME PAGE | Týdeník RegionPress ]