Kubiceho zpráva
Jak ji zveřejnil Český rozhlas na svých stránkách dne 29.05.2006 v 18:00 hod (a odkud již zmizela)
"Fragmenty ze zprávy ÚOOZ o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy"
Radiožurnál obdržel tyto materiály v podobě, v jaké je zveřejňuje na internetových stránkách. Jednotlivé listy nebyly označeny žádným razítkem, podpisem, ani stupněm utajení.

03.jpg (158740 bytes) 04.jpg (159461 bytes) 05.jpg (127310 bytes) 06.jpg (135084 bytes) 07.jpg (134345 bytes) 08.jpg (139397 bytes)
09.jpg (134552 bytes) 11.jpg (143076 bytes) 12.jpg (163229 bytes) 13.jpg (158260 bytes) 14.jpg (138479 bytes) 15.jpg (74016 bytes)
16.jpg (143048 bytes) 17.jpg (161506 bytes) 21.jpg (100262 bytes) 22.jpg (83390 bytes) 23.jpg (127884 bytes) 24.jpg (125527 bytes)
25.jpg (146804 bytes) 26.jpg (46446 bytes) 27.jpg (134964 bytes) 28.jpg (131927 bytes) 29.jpg (122034 bytes) 30.jpg (138911 bytes)


Autor: ČRo1 - Radiožurnál (www.izurnal.cz)

Zde ke stažení v celku (2,5 MB)