Zpět na hlavní stránku

Popis šachet

Logo

Označení šachet je ve shodě s Phendlerovým plánkem.

1. šachta

Vyústění 1. šachty bylo na začátku dnešní Čechovy ulice. Šachta je zaslepena 13,5 metrů pod povrchem, takže její výška ode dna štoly činí 22,5 metrů. Její průřez činí 1,05 až 1,25 x 3,25 až 4,25 metrů. V šachtě je zachován původní skalní výlom bez obezdívek. Ze stěn vyvěrá množství pramínků. Vydatnost vytékajících vod je odhadována na více než 0,5 l/s. Pro srovnání – asi 30 metrů od této šachty byla v roce 1986 zjištěna hladina spodní vody jen 6 metrů pod povrchem. Šachta je ve výborném statickém stavu. Svědčí o tom i skutečnost, že na klenbě pod šachtou je pouze 0,1 až 0,3 metrů kamenné sutě. Šachta je přístupná pouze průlezem v boku, který byl proražen v roce 1986. Byla tehdy znovuobjevena prostora šachty. Do té doby panovala po několik staletí domněnka, že je šachta zasypaná.

2. šachta

Vyúsťuje na povrch 346 metrů od portálu ve Stromovce ve středu Čechovy ulice. Horní otvor krytý litinovým poklopem je v ose vozovky. Šachta je hluboká 43 metrů ode dna štoly. Ve 3,5 metrech je vyzděna valenou klenbou s otvorem 0,6 x 0,65 metrů. Do hloubky 15,5 metrů je jištěna vyzdívkou. Obezdívka končí 1 až 2 metry pod terénem. Dále navazuje úprava z roku 1906, kdy byly vybudovány dvě odbočné chodby směrem k chodníkům o průměru 1 metr. Východní je 5,5 metrů dlouhá a je ukončena 2,5 metrů vysokou šachticí. Druhá šachta má téměř obdélníkový průřez. V nevyzděné části má průměr 1,1 až 2 x 2,7 až 4 metry. Stěny jsou nepravidelně zvlněné, jak byla práce přizpůsobena průběhu, křížení a vrstevnatostí pestrého letenského souvrství. Šachta je ve vynikajícím technickém stavu.

3. šachta

Byla zasypána již při započetí stavby pro silné podzemní prameny-

4. šachta

Je svrchu zaslepená pod letenským tunelem. Strop šachty k vozovce tunelu je mocný 2,8 metru. Stavba tunelu byla k šachtě obdivuhodně ohleduplná.

5. šachta

Je druhou průchozí šachtou. Nachází se v oplocení u vjezdu do letenských tenisových kurtů. K horninové nástavbě jsou připojena vrata uzavíjající parkoviště.

1. šachta 2. šachta 3. šachta 4. šachta 5. šachta

Geologie

Horniny pocházejí z období ordoviku. Jsou to letenské ordovické břidlice prostoupené křemencovitými lavicemi.

Hornická životní úroveň

Pro značné dovozy stříbra z Ameriky přes Španělsko se ve velké míře projevovala inflace hodnoty stříbrných peněz. Proto se obtížně hodnotí finanční úroveň obyvatel.

Ceny v roce 1594
10 piv 1 groš
slepice 2,5 až 4 groše
60 vajec 5 až 10 grošů
ovce 16 grošů (160 piv)
boty 7,5 až 18 grošů
sukně + živůtek 18 až 40 grošů
1 metrák pšenice 5 grošů (50 piv)
Horník a důlní tesař vydělávali 3 až 5 grošů za den.
Rudolfova štola - historie, Phendlerův plán
Královská obora (Stromovka) - historie
Články o Rudolfově štole

Copyright © 1999 - 2013 by Jiri Wagner   All Rights Reserved
redaktor deniku Neviditelny pes

Neviditelný pes


Google

Our other websites: Military | Agile Factory | Beatles