Zpět na hlavní stránku

Královská obora (Stromovka)

Logo

Vznikla v roce 1268 za vlády Přemysla Otakara II. Pro svoji malebnou polohu v meandru řeky byla oblíbeným místem panovníků. Byl vybudován lovecký hrádek, několikrát přestavěný, naposledy v novogotickém slohu v roce 1836. Za Ferdinanda I. byla obora pečlivě vyměřena. Celý areál tehdy měřil 84 hektarů. V roce 1547 byl zřízen rybník pro pobyt lovného vodního ptactva. Byl pojatý jako rybník deštný (nebeský). Za Rudolfa II. byl rozšířen na plochu téměř 20 hektarů a pro jeho napájení byla vybudována Belvedérská štola. Za tohoto panovníka byla obora rozšířena, zřízena bažantnice, obohacen i sortiment zvěře. Mimo běžné lovecké druhy byly zde chováni daňci, buvoli, asijské kozy, atd. V zakoupeném tzv. Císařském mlýně byla zřízena sklárna, a brusírna drahých kamenů (brusič Miseroni). V roce 1616 byla vybudována kočárová cesta od zadní brány do obory (počátek nynější Gotthardské ulice) k Černé věži na Hradě. Byla lemována lipami, později kaštany. Pro pohodlí hostů obory vznikla v roce 1692 Královská dvorana v roce 1792 přebudovaná na restauraci (později známá Šlechtova restaurace). I Trojský zámek dokončený roku 1691 byl vybudován v podstatě pro vznešené hosty Královské obory.

Obora byla několikrát zničena při válkách o ovládnutí Prahy: války husitské, třicetiletá válka, války o dědictví rakouské. Byly zde ležením vojska pruská, francouzská, saská, bavorská.

Koncem 18. století ztratil vídeňský dvůr o toto území zájem. Rybník byl vypuštěn, obora byla z větší části přeměněna v pole, štola byla zcela ucpaná. Obliba obory se obnovila vlivem Karla Rudolfa Chotka v roce 1804, když byla dána k dispozici Pražanům jako tzv. libosad. Byly zde zřízeny různé vodopády, vodotrysky a obnoveny vodní plochy. Voda pro ně byla získána z opravené a funkční Rudolfovy štoly. Na jejím konci byla postavena vodárna, v ní vybudováno v roce 1859 čerpací zařízení poháněné vodním kolem o průměru 4,8 metru. Projektantem byl Romuald Božek, syn známého konstruktéra Josefa Božka. Voda byla čerpána do výše 40 metrů do vodojemu u letohrádku a samospádem vedena k jednotlivým objektům. V roce 1923 bylo vodní kolo nahrazeno turbínou, která poháněla čerpadlo o výkonu 300 litrů za minutu.

V současné době je obnovován dosti velkoryse stromový porost. Známá je aktivita nadace “Tři duby” obnovující porost na zbytku ostrůvku bývalého rybníka. Sponzorsky je zde aktivní tenistka Martina Navrátilová. Hráze bývalého rybníka jsou dosud dobře patrné. Zmíněný ostrůvek najdeme nad tzv. růžovou zahradou. Současná rozloha obory je 95 hektarů.

Stromovka  - mapka
Rudolfova štola - historie, Phendlerův plán
Rudolfova štola - popis šachet, geologie, životní podmínky horníků
Články o Rudolfově štole

Copyright © 1999 - 2013 by Jiri Wagner   All Rights Reserved
redaktor deniku Neviditelny pes

Neviditelný pes


Google

Our other websites: Military | Agile Factory | Beatles