Zpět na hlavní stránku

Když se čtou mejly... nu, nepozorně

logo_m.jpg (2599 bytes)

Připomínám, že Rudolfova štola je tunel přes kilometr dlouhý, který nechal Rudolf II. prorazit mezi Vltavou a rybníkem - za jeho časů velikánským - v Královské oboře ve Stromovce. Z rybníku zbyl nedomrlý pozůstatek, avšak štola je pořád taková, jakou ji barabové na sklonku 16. století prorazili.

Vskutku jsem na návštěvu nezapomněl, přišel jsem na místo schůzky včas. Pak Rudolf Kaválek, průvodce, a Jirka Wagner, původce výpravy, se na mne dívali tak nějak divně. Vyptávali se, kde mám gumovky a baterku! Já měl představu, že císařská štola bude jako nějaká Cloaca Maxima, že císař se v ní projížděl jistě na gondole...

"Já ti to majloval," děl Jirka vyčítavě, "nejmíň třikrát." "Přišel jsem včas..." snažil jsem se o omluvu.

Nebudu dělat drama z něčeho, co dramatem nebylo. Pan Kaválek mi gumovky půjčil,Pan Kaválek před svými krápníky zapůjčil mi i chalát, nedbaje mých hloupých námitek, že mám maskáčovou bundu a té že se nemůže nic stát. Rudolfova štola je skutečně 1100 metrů dlouhá. Prvních 350 metrů vede chodníček z fošen -pokud byste se do štoly chtěli podívat, v tuto dobu, kdy trvá akce Praha, mjesto gultůry 2000, je štola otevřená. Pak ji zavřou a nikdo se tam normálně nedostane, protože ten chodníček ve vlhku a plísni vydrží bratru dva měsíce a musí se dělat nový, protože starý shnije. Pak ovšem chodníček končí a musíte - hup do vody! Do půl lýtek, po okraj gumovek. Štola je neobyčejně křivolaká jakož i úzká - na jednom místě pouhých 40 cm. Takže zapomeňte na romantickou představu Rudolfa II. v podobě Jana Wericha na gondole. Brodili jsme se vodou a bahnem - a celou cestu jsem myslel na to, že, až na druhé straně vylezeme na povrch, já řeknu, tak , chlapci, ale já jdu vrchem zpátky, gumovky i chalát vrátím - a nebudu dbát na eventuální užaslé pohledy občanů, pozorujících Vodníka Česílka v holinách, urousaném fráčku a bahenních džínách! Na to jsem se těšil... a nedotěšil.

Došli jsme až skoro na konec, jenže tam se vyjít nedá, je tam mříž a ta je zamčená na zámek neodemykáček.

Tak to vymyslel Rudolf. Jistě mu to našeptal zloduch Magister Kelly. Štola je ovšem skvělá, a pokud vás zajímají technické památky, nenechte ji bez povšimnutí.

Ondřej Neff

Neviditelný pes, 20.7.2000