Zpět na hlavní stránku

Zpět na hlavní stránku Vesmíru

SLUNEČNÍ SOUSTAVA
Jiří W a g n e r , Jr., wag@volny.cz

Vysvětlivky

AFÉLIUM - odsluní; bod na dráze planety nebo komety na nejvzdálenějším místě od Slunce. Opak perihélia (přísluní).

SLUNEČNÍ VÍTR - tok koronální plazmy vznikající dík dynamickým procesům v atmosféře Slunce šířící se od něj všemi směry nadzvukovou rychlostí. Korpuskulární (částicové) záření.

Zpět na stránku KOMETY