Sloupsko - učebnice regionální vlastivědy

Poznámka: modře orámované obrázky jsou zmenšeniny. Původní velké a kvalitní obrázky uvidíte, když kliknete myší na zmenšeninu.[

MUDr. Jindřich Wankel (1821-1897)

Proslavil se především prehistorickým a paleontologickým výzkumem Moravského krasu. „Otec prehistorie rakouské“ - tak ho 26. 6. 1888 nazval dánský učenec Japetus Steenstrup. Wankel přišel do Moravského krasu v roce 1847, v roce 1849 se usadil v Blansku a celý svůj život zasvětil geologicko-geografickému výzkumu této oblasti, na jehož základě se také začal věnovat paleontologii, prehistorické archeologii a antropologii. Hned jeden z jeho prvních kroků měl obrovský význam. Zamezil totiž vylupování diluviálních kostí z jeskyň. Ty se totiž již po několik let dolovaly a dovážely do továrny na spodium rájeckého cukrovaru. Wankel poznal jejich paleontologickou cenu. Založil v roce 1850 v Blansku 1. kenozoické laboratorium na světě, v němž sestavil první kostru jeskynního medvěda a vystavil ji v rájeckém zámku. Kníže Salm ji později daroval do Vídně. Blansko se stalo cílem učenců celého světa. Wankel dokázal kolem sebe soustředit odborníky, kteří mu pomáhali při výzkumu i odkrývání Moravského krasu.


[ HOME PAGE | Experio ]

Copyright © 2000 All Rights Reserved.
Pro regionální internetový server Boskowan připravil se souhlasem autorů RoS

Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace pro komerční účely.