Zaniklé středověké osady
tento přehled připravil Jan Celý

[ přehled hradů a zámků ]

Mapka zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z knihy Výsledky výzkumu ZSO a jejich plužin od autora Ervína Černého


[ HOME PAGE | Týdeník RegionPress ]